Monday, April 6, 2009

Ang una kong manika


Apat na taon ako

Nang ikaw ay aking matanggap,

Sa mura kong isipan,

Ito'y isang kayamanan,

Sapagka't ito'y bigay

Nang aking amang mapagmahal.


Sampung taon ako,

Nang ikaw ay aking itago.

Ngunit di ko malilimutan

Ang iyong pag-iyak

Habang ikaw ay nakadapa,

Ang syang nakapagbibigay

Ng kalagakang tunay..........


Sinong mag-aakala

Na 29 years old ka na ngaun.

Bagama't bulag ka na,

At wala na ang makina

Na syang dahilan kung bat

Kita napapaiyak,

Ang taglay mong kariktan

ay nanatiling nasa sa iyo.


Salamat manika ko,

Sa dinulot mong saya

Sa aking kamusmusan.

Mananatili ka sa silid ko

Bagama't ikaw ay kinatatakutan

ng Pamangkin ko.